Category
Voimakatu 11

Hanna Postma

Hanna Postma on Tampereella asuva tuore taiteen maisteri, joka on jo pitkään pohtinut kuinka ihmisten asenteet ja niiden taustalla piilevät arvot muovautuvat. Taiteessaan hän ammentaakin henkilökohtaisista aiheista. Hän käsittelee teemoja, kuten materian arvottomuus ja ympäristön saastuminen, kulutuskriittisestä näkökulmasta.

Postma tekee tilallisia teoksia, joissa materiaali saa näkyä. Hän pyrkii taiteessaan hyödyntämään kierrätysmateriaaleja ja viime vuodet hän on käyttänyt teoksissaan erityisesti elintarvikepakkausmuoveja. Näin ollen muovi on sekä teosten materiaali että sisällöllinen valinta. Teoksillaan Postma pyrkii valitun materiaalin avulla herättämään katsojassa oivalluksia ja havahtumisia.

www: hannapostma.wixsite.com/hanna