Category
Voimakatu 11

Virta ja Ilmastokriisin etulinjassa -hanke

Maan vaiva -teoksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Tampereen Kulttuuripaja Virran nuoret taiteilijat sekä Ilmastokriisin etulinjassa -tutkimushankeen taiteilijat ja tutkijat.

Ilmastokriisin etulinjassa -tutkimushankkeessa tehdään nuorten kanssa taidetta sekä suunnitellaan ja toteutetaan heidän ehdoillaan poliittisille päättäjille ja suurelle yleisölle suunnattua vaikuttamista ilmastonmuutoksesta. Hankkeessa tutkijat, taiteilijat ja nuoret kehittävät yhdessä menetelmiä, joiden avulla nuorten ääni saadaan paremmin kuuluviin ilmastoasioissa.

Hanke toimii Koneen Säätiön rahoituksella ja sitä koordinoivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian ja Lapin yliopisto. Hanketta toteutetaan Lapissa, Itä-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Työryhmän jäsenet: Tampereen Kulttuuripaja Virta (Sosped-säätiö): Kulttuuripaja Virran nuoret taiteilijat Anna Purola (toiminnanohjaaja) Ilmastokriisin etulinjassa -tutkimushanke (Xamk/Lapin yliopisto): Aki Lintumäki (taiteilija-tutkija) Jarmo Rinne (erikoistutkija) Sara Teperi (kuvataidekasvatuksen opiskelija) Fanni Ahtola (kuvataidekasvatuksen opiskelija)

www: koneensaatio.fi/hanke/ilmastokriisin-etulinjassa