Category
Voimakatu 11

Katja Luoto

Olen kuvataitelija ja kuvataidekasvattaja. Teokseni ovat usein paikkasidonnaisia. Taiteellinen praktiikkani koostuu video-, performanssi- sekä tekstiili, valokuvataiteen aloilta. Lähestyn taiteellista tekemistä intersektionaalisen feminismin kautta – pohdin teoksissani usein yhteiskunnallista ja sosiaalista asemaa ja identiteettiä. Käsittelen teoksissani myös vallan, ruumiillisuuden ja posthumanismin teemoja.

www: katjaluotod516.myportfolio.com