Category
Voimakatu 11

Sanna Juujärvi-Bremer

Sanna Juujärvi-Bremer on lappilaislähtöinen kuvataiteilija. Hänen päämediansa on öljyvärimaalaus sekä piirustus, jonka lisäksi hän tekee myös installaatioita ja valokuvaa.

Juujärvi-Bremer on erakkoluonne. Taide on ollut hänelle tärkeä kommunikaation, itsensä reflektoinnin ja itseilmaisun väline lapsuudesta alkaen. Asioiden ilmaiseminen ja jäsentäminen on muodostunut hänelle tavaksi olla ja elää.

Juujärvi-Bremerin taiteen perusta kumpuaa luonnosta. Lapin maaseudulla vietetyt lapsuusvuodet sekä saaristomerellä vietetyt kesät ovat muovanneet hänen identiteettiään ja sielunmaisemaansa. Juujärvi-Bremerin taiteessa luonto on aina läsnä usein raadollisena, mutta myös armahtavana. Hänen taidettaan ei ole ilman luontoa.

Juujärvi-Bremer on valmistunut kuvataiteilijaksi Turun taideakatemiasta vuonna 2018, jonka jälkeen hän on suorittanut taiteen maisterin tutkinnon Aalto-yliopistossa vuonna 2022. Hän on järjestänyt näyttelyitä ympäri Suomea ja on jäsenenä taidemaalariliitossa, Lapin taiteilijaseurassa, Espoon taiteilijakillassa sekä Kuvasto ry:ssä. Taideopettajana hän on toiminut vuodesta 2019.

www: sjuujarvi.wixsite.com/juujarvibremer