Taiteilijahaku

Muutos.art Tampere -näyttelyn taiteilijahaku on käynnissä 6.–29. maaliskuuta.

Taitelijavalintoja tehdään juoksevasti jo ennen haun päättymistä. Mukaan voivat hakea Suomessa asuvat ja Suomeen vakituisesti työskentelevät yli 18 vuotta täyttäneet taiteilijat eri taiteenaloilta yksin, työparina tai ryhmänä.

Hankkeeseen valituille taiteilijoille  maksetaan näyttelykorvaus, jonka lisäksi teoksesta riippuen maksetaan näyttelytyökorvaus. Näiden lisäksi taiteilijoille korvataan materiaaleista ja niiden kuljetuksista aiheutuvia kustannuksia.

Kiinteistö muokkautuu monipuoliseksi taidekokonaisuudeksi kun rakennuksen 2. ja 3. kerroksen tilat on tarkoitus täyttää mm. installaatioilla, veistoksilla, media- ja valoteoksilla, maalauksilla ja muulla tilataiteella. Kiinteistöä voi muokata ilman rajoitteita ja tiloissa on hyvät puitteet sähköä vaativiin toteutuksiin sekä myös juoksevaa  vettä hyödyntäviä teoksia pystytään toteuttamaan. 

 

Galleriatilojen näyttelyhaut ovat auki omalla sivulla www.muutos.art/nayttelyhaku.